برچسب: استخدام

  • ما در راه پرداخت به دنبال جذب نیروهای تازه نفس هستیم

    ما در راه پرداخت به دنبال جذب نیروهای تازه نفس هستیم

    آنهایی که راه پرداخت را می‌شناسند می‌دانند که ما در راه پرداخت تلاش کرده‌ایم آهسته و پیوسته رشد کنیم. به همین دلیل از سال ۱۳۹۰ تا امروز بیشتر از این که به دنبال رشد پرشتاب و انفجاری باشیم تلاش کرده‌ایم آهسته و پیوسته رشد کنیم. امسال هم که سال سخت است و برای کسب‌وکارها بقا…